Pomoce sensoryczne

Przebieg demencji

Demencja może mieć różne podłoża. Czasami można ją zidentyfikować jako określoną chorobę. Najbardziej znanym ze schorzeń powodujących demencję jest choroba Alzheimera, czyli zmiany demielinizacyjne w zakresie neurytów i dendrytów, ważnych części neuronów. Do demencji dochodzi także w wyniku problemów... Continue reading