Afazja

Pomoce dla osób z afazją

Afazja to zaburzenie mowy. Stan, który okrada z umiejętności komunikowania się. Może wpływać na Twoją zdolność mówienia, pisania i rozumienia języka, zarówno werbalnego, jak i pisanego. Afazja zwykle pojawia się nagle po udarze lub urazie głowy. Powstać może także stopniowo z powodu wolno rosnącego guza mózgu lub choroby, która powoduje postępujące, trwałe uszkodzenie (zwyrodnieniowe). Nasilenie afazji zależy od wielu stanów, w tym przyczyny i stopnia uszkodzenia mózgu. Po usunięciu przyczyny głównym sposobem są pomoce dla osób z afazją, między innymi terapia mowy i języka. Osoba z afazją na nowo uczy się i ćwiczy umiejętności językowe oraz uczy się wykorzystywać inne sposoby komunikowania się. Członkowie rodziny często uczestniczą w tym procesie, pomagając osobie się komunikować.

Jak pomóc osobom w walce z afazją?

Stosowane są przede wszystkim różnego rodzaju techniki z pomocą logopedy. Także jest niezbędna pomoc psychologa bądź psychiatry. Choroba ta wymaga cierpliwości i zrozumienia. Jest to bardzo poważne zaburzenie, które może obniżyć w znacznym stopniu jakość życia chorego. Może wiązać się z brakiem zrozumienia w najbliższym otoczeniu, dlatego też konsultacje medyczne są podstawą postępu zaleconych terapii. Osoby z afazją mogą mieć różne wzorce mocnych i słabych stron. Ekspresyjna afazja nazywana jest również afazją Broca lub niepłynną. Osoby z tym wzorem afazji mogą lepiej rozumieć, co mówią inni, ale sami nie potrafią mówić. Pacjenci z tym wzorcem afazji mają trudności z wypowiadaniem słów, wypowiadaniem się bardzo krótkimi zdaniami i często pomijają słowa. Słuchacz zazwyczaj może zrozumieć znaczenie, ale osoby z tym wzorcem afazji często są świadome trudności w komunikowaniu się i mogą być sfrustrowane. Mogą również mieć paraliż prawostronny lub osłabienie. Kompleksowa afazja charakteryzuje się, że osoby z tym wzorcem afazji (zwanym również afazją płynną lub afazją Wernickego) mogą mówić łatwo i płynnie długimi, złożonymi zdaniami, które nie mają sensu lub zawierają nierozpoznawalne, nieprawidłowe lub niepotrzebne słowa. Zwykle nie rozumieją dobrze języka mówionego i często nie zdają sobie sprawy, że inni ich nie rozumieją. Globalna afazja przejawia się słabym zrozumieniem i trudnościami w tworzeniu słów i zdań. Globalna afazja wynika z rozległych uszkodzeń sieci językowych mózgu. Osoby z afazją globalną mają poważne zaburzenia ekspresji i rozumienia.

Najczęstszą przyczyną afazji jest uszkodzenie mózgu wynikające z udaru. Następuje zablokowanie lub pęknięcie naczynia krwionośnego w mózgu. Utrata krwi do mózgu prowadzi do śmierci lub uszkodzenia komórek mózgowych w obszarach kontrolujących język. Uszkodzenie mózgu spowodowane poważnym urazem głowy, guzem, infekcją lub procesem zwyrodnieniowym może również powodować afazję. W takich przypadkach afazja zwykle występuje z innymi rodzajami problemów poznawczych, takich jak problemy z pamięcią lub dezorientacja. Progresywna afazja pierwotna to termin używany do określenia trudności językowych, które rozwijają się stopniowo. Wynika to ze stopniowej degeneracji komórek mózgowych znajdujących się w sieciach językowych. Czasami ten rodzaj choroby przechodzi w bardziej uogólnioną demencję. Niezwykle ważne jest, by takim osobom pomóc w walce z afazją. Choroba wymaga czasu i codziennych ćwiczeń, by pacjent i jego rodzina nauczyli się ze sobą komunikować i rozumieć. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego, zadbanie o komfortowe warunki rozmowy, unikanie zatłoczonych, głośnych miejsc z pewnością pozytywnie wpłynie na samopoczucie osoby cierpiącej na afazję.

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

*