Afazja

Pomoce dla osób z afazją

Afazja to zaburzenie mowy. Stan, który okrada z umiejętności komunikowania się. Może wpływać na Twoją zdolność mówienia, pisania i rozumienia języka, zarówno werbalnego, jak i pisanego. Afazja zwykle pojawia się nagle po udarze lub urazie głowy. Powstać może także... Continue reading