Afazja

Pomoce dla osób z afazją

Afazja to zaburzenie mowy. Stan, który okrada z umiejętności komunikowania się. Może wpływać na Twoją zdolność mówienia, pisania i rozumienia języka, zarówno werbalnego, jak i pisanego. Afazja zwykle pojawia się nagle po udarze lub urazie głowy. Powstać może także... Continue reading
Kolorowanki antystresowe Pomoce terapeutyczne

Jak ćwiczyć pamięć i koncentrację osób starszych?

Opiekunowie osób starszych powinni zadbać o to, aby ich podopieczni jak najdłużej zachowali sprawność ruchową i intelektualną. W terapii osób starszych wykorzystywane są obecnie bardzo różne pomoce. Do tych, które są nie tylko ciekawe, ale też bardzo skuteczne zalicza... Continue reading
Pomoce terapeutyczne

Jak walczyć z demencją?

Demencja to bardzo złożony i niestety wyjątkowo nieprzyjemny problem, który dotyka osoby w podeszłym wieku. Nie jest to bowiem typowe schorzenie fizyczne, do którego seniorzy są siłą rzeczy przyzwyczajeni. Nie powoduje ona ograniczenia w prędkości chodzenia, nie skutkuje ograniczeniami... Continue reading
Kolorowanki antystresowe

O antystresowych kolorowankach dla seniorów

Coraz więcej osób w naszym otoczeniu to seniorzy. Wielu z nich jest w świetnej kondycji zarówno psychicznej jak i fizycznej. Niestety, są także seniorzy cierpiące na różne schorzenia, w tym na demencję i chorobę Alzheimera. W przypadku seniorów z... Continue reading
Pomoce sensoryczne

Przebieg demencji

Demencja może mieć różne podłoża. Czasami można ją zidentyfikować jako określoną chorobę. Najbardziej znanym ze schorzeń powodujących demencję jest choroba Alzheimera, czyli zmiany demielinizacyjne w zakresie neurytów i dendrytów, ważnych części neuronów. Do demencji dochodzi także w wyniku problemów... Continue reading